Mijn verhaal

Mijn naam is Ilana Rooderkerk en ik ben fractievoorzitter van D66 Amsterdam. Naast het fractievoorzitterschap ben ik woordvoerder onderwijs, openbare orde & veiligheid. Ik woont met mijn verloofde en zoontje aan het Westerpark in Amsterdam.

“Op school moet je niet iets, maar iemand worden”

Amsterdam is van oudsher een vrije stad. Een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn en hun eigen toekomst bepalen. Voor mij was het de reden om in mijn studietijd in Amsterdam te gaan wonen, de stad waar mijn moeder en oma geboren zijn. Amsterdam groeide in die jaren snel en dat is op zich positief. Alleen kunnen weinig mensen nu een huis vinden en dat ook nog met een gemiddelde huur van 1.600 euro per maand. Daarnaast hebben ruim 10.000 kinderen geen vaste leraar voor de klas. Mensen hebben hierdoor minder kansen om hun eigen toekomst te bepalen. Door de woon-, klimaat- en kansencrisis in het onderwijs staat Amsterdam als vrije stad staat onder druk. Dat gaat mij aan het hart.

De afgelopen acht jaar heb ik Amsterdammers een stem mogen geven, vanaf 2014 in het stadsdeel en vanaf 2018 in de raad. Daarbij vind ik het van belang dat wij samenwerken met andere partijen in de raad en in andere steden om verandering voor elkaar te krijgen. Vanuit verbinding, in plaats van conflict. Natuurlijk neem ik ook mee wie ik ben en hoe ik de stad ervaar. Bijvoorbeeld als nachtcultuur liefhebber, Toezichthouder bij Theater De Krakeling en moeder van een zoon geboren in coronatijd. Ik heb Politicologie gestudeerd aan de UvA en heb jaren gewerkt als woordvoerder in Den Haag op verschillende ministeries. Daarvoor was ik actrice en speelde ik in Onderweg Naar Morgen. Ik ben het liefst dagelijks in gesprek met bewoners, experts en beleidsmakers om mensen verder te helpen.

Ik zet mij ervoor in dat je op school niet alleen iets, maar ook iemand wordt. Je een betaalbaar huis kan vinden en als vrouw of LHBTIQ+-er veilig over straat kan. Op mijn initiatief heeft de raad voorstellen aangenomen voor meer leraren voor de klas, betaalbare starterswoningen en minder straatintimidatie. Ik kreeg het voor elkaar dat we in Amsterdam een rijke schooldag bieden voor alle kinderen, met meer les in cultuur, burgerschap, sport en gezonde schoollunches. Het zijn stappen in de goede richting, maar het werk voor de stad is nog lang niet klaar. Vooruitgang vraagt om vasthoudendheid. Daarom blijf ik mij graag met hart en ziel inzetten voor een vrije stad voor alle Amsterdammers.

Heb je een vraag of verzoek? Stuur me een bericht

Mijn plannen

BETER ONDERWIJS

Iedere Amsterdammer verdient de kans om dromen na te jagen en zijn of haar talenten te ontwikkelen. Helaas bepalen in de praktijk inkomen of opleiding van ouders nog te vaak de kansen die kinderen krijgen. Onderwijs is het beste wapen om de kansencrisis het hoofd te bieden. Namens D66 zet ik mij daarom in om ongelijk te investeren voor gelijke kansen. Met een rijke schooldag voor alle kinderen met sport, cultuur, burgerschap en een gezonde lunch. We moeten alles op alles zetten om het lerarentekort op te lossen. Deze tijd is extra lastig voor veel studenten. Amsterdam moet in actie komen om hen meer perspectief te bieden.

(meer…)

BETAALBAAR WONEN

Net als heel veel Amsterdammers maakt ik mij er zorgen over dat wonen in onze mooie stad voor veel mensen steeds onbereikbaarder is. Het aantal Amsterdammers blijft groeien en het tekort aan betaalbare woningen is groot. Studenten blijven gedwongen langer thuis wonen. Kopers komen er zonder een zak spaargeld niet meer tussen. Omdat ze geen kant op kunnen, blijven sociale huurders zitten waar ze zitten. Ook voor de middeninkomens, zoals leraren, zijn er veel te weinig betaalbare huurwoningen. Namens D66 zet ik mij in voor meer woningen voor starters en middeninkomens, meer regulering en betere doorstroming op de woningmarkt. (meer…)

BETER KLIMAAT

Klimaatverandering raakt alle Amsterdammers. Niet pas over een paar jaar of in de verre toekomst, maar nu al. Zo leiden de stijgende temperaturen in de stad tot hittestress. En het regent vaker extreem, waarbij de straten onderlopen. Ik zet mij in voor een groene en duurzame stad. We moeten nu handelen om de wereld en de stad Amsterdam bewoonbaar te houden, voor de huidige generatie en voor die van mijn zoontje. Voor het aanpakken van de klimaatcrisis is een ambitieus en daadkrachtig klimaatbeleid nodig. Daarbij is in een leefbare stad de lucht die je inademt gezond en is er altijd groen of een park in de buurt.
(meer…)

D66 – Het beste onderwijs met een rijke schooldag met sport, cultuur en een gezonde lunch.
D66 – Het beste onderwijs met een nieuwe studiebeurs voor studenten.
D66 – Het beste onderwijs. De leraar krijgt meer salaris en minder werkdruk.

In de media

Lees hier meer